Właściwy dobór szkła

W szybach ciepłochronnych zalecamy stosowanie ciepłej ramki dystansowej wg EN ISO 10077. Zastosowanie ciepłej ramki polepsza izolację termiczną na brzegach, co powoduje podwyższenie temperatury szyb w tym obszarze i obniża ryzyko występowania tam czasowej kondensacji pary wodnej. Dodatkowym zaletem ciepłej ramki jest szeroka gama kolorystyczna, u nas już w standardzie ramka czarna i ciemnobrązowa bez dopłat.

Dla wszystkich, którzy chcą oszczędzić na ogrzewaniu zimą dzięki zyskom ciepła od promieniowania cieplnego słońca  i nie obawiają się nadmiernego przegrzewania pomieszczeń latem, oferujemy szyby ciepłochronne o podniesionym współczynniku g=73%*. W przypadku gdy chcemy uniknąć latem nadmiernego przegrzewania parametr ten można obniżyć nawet do g=37%. Warto pamiętać, że koszty chłodzenia są z reguły wyższe niż koszty ogrzewania pomieszczeń.

Wysokiej jakości pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku Ug=0,5 standardowo wykonywany jest z paramterem g na poziomie 51%.

*g -  współczynnik promieniowania słonecznego (solar factor)