Nowa emisja akcji Pozbud T&R SA

Pozbud T&R SA przeprowadza publiczną emisję Akcji Serii E. Wyemitowanych zostanie 5 mln walorów spółki z wyłączeniem prawa poboru.
 
Prospekt emisyjny, przygotowany w związku z publiczną ofertą do 5.000.000 Akcji Serii E, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 5.000.000 Akcji Serii E, do 5.000.000 Praw do Akcji Serii E został zatwierdzony 2 marca 2010 r., a opublikowany w dniu 4 marca 2010 r. Dokument jest do pobrania w załączniku.
 
Inwestorom będącym akcjonariuszami Pozbud T&R SA, zgodnie ze stanem na koniec 7 dnia od publikacji prospektu emisyjnego, przysługiwać będzie możliwość nabycia 1 akcji serii E za każde cztery już posiadane walory spółki (niezależnie od oznaczenia ich serii). Ostatnim dniem, kiedy inwestorzy mają możliwość zakupienia akcji by skorzystać z preferencji jest 8 marca. Aby skorzystać z preferencyjnego przydziału inwestorzy indywidualni powinni przy składaniu zapisów na akcje złożyć zaświadczenie, że w Dniu Uprawnienia, czyli 11 marca, byli posiadaczami akcji spółki. Szczegółowe zasady preferencji w przydziale dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych są opisane w Prospekcie Emisyjnym.
 
Zapisy na walory Pozbud T&R SA inwestorzy mogą składać w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego BZ WBK.
 

Harmonogram oferty

Data

Działanie

4 marca 2010 r.

Publikacja Prospektu emisyjnego

11 marca 2010 r.

Dzień Uprawnienia

do godz. 8.00 w dniu 16 marca 2010 r.

podanie do publicznej wiadomości ceny maksymalnej

16 – 18 marca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Indywidualnej

16 – 19 marca 2010 r. (ostatniego dnia do godz. 13:00)

proces budowania Księgi Popytu

do godz. 9.00 w dniu 22 marca 2010 r.

podanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej dla inwestorów w Transzy Indywidualnej i inwestorów w Transzy Instytucjonalnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji, w tym w poszczególnych transzach

22 marca 2010 r.

skierowanie do Inwestorów wezwań do złożenia zapisów w Transzy Instytucjonalnej

22 – 24 marca 2010 r.

przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej

do 25 marca 2010 r.

zamknięcie Oferty Publicznej

do 26 marca 2010 r.

przydział Akcji Serii E

Prezentacja

Obejrzyj prezentację dot. nowej emisji akcji