Wskaźniki finansowe

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 30.09.2018

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
59,57 0,40 -

 

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 14.11.2018

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
10,1 0,40 -

 

Wskaźniki oparte na danych jednostkowych

Jednostkowe wskaźniki kwartalne  IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17

IIQ'17 

IIIQ'17  IVQ'17 IQ'2018 IIQ'2018 IIIQ'2018
Rentowność operacyjna (%) 11,21% 9,03% 8,05% 4,24% 9,24% 10,73% 8,00% -0,19% 9,82% 8,16% 5,81% 1,68% 11,71%22 10,80%XX 7,16%22 11,67%XX 7,24%XX 10,19%XX 8,52%
Rentowność brutto (%) 9,58% 8,26% 7,36% 3,73% 8,73% 8,75% 6,96% -1,23% 7,54% 5,79% 3,74% 1,49% 8,76% 7,76% 5,83% 9,01% 10,93% -1,17% 5,59%
Rentowność netto (%) 8,81% 7,13% 7,22% 3,23% 7,11% 6,49% 5,14% 0,33% 6,48% 4,85% 4,45% 1,32% 6,29% 7,21% 6,67% 6,80% 5,41% 4,89% 4,32%
Rentowność EBITDA (%) 13,82% 10,94% 9,35% 5,54% 11,47% 11,01% 8,94% 1,12% 12,23% 10,39% 8,32% 3,76% 14,59% 14,04% 9,64% 14,92% 10,23% 14,12% 11,87%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 1,86% 2,05% 2,14% 1,72% 1,81% 1,00% 1,17% 0,06% 0,77% 0,61% 0,51% 0,17% 0,62% 0,64% 0,61% 0,59% 0,49% 0,33% 0,35%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 1,26% 1,26% 1,28% 0,97% 0,94% 0,99% 1,16% 0,06% 0,77% 0,61% 0,51% 0,17% 0,61% 0,63% 0,60% 0,59% 0,49% 0,33% 0,35%
Finansowanie majątku kapitałem własnym(%) 69,11% 62,88% 61,18% 57,42% 53,14% 51,70% 51,51% 53,97% 55,79% 54,48% 54,26% 53,47% 56,94% 55,80% 55,30% 55,36% 53,06% 51,94% 50,50%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,12zł 1,55zł 1,64zł 3,00zł 1,46zł 1,76zł 2,67zł 2,01zł 1,28zł 1,41zł 1,30zł 1,53zł 1,06zł 0,99 zł 1,04 zł 1,00 zł 1,12 zł 0,86 zł 1,01%
Zysk operacyjny na akcję (zł) 0,13zł 0,14zł 0,13zł 0,13zł 0,13zł 0,19zł 0,21zł - 0,00zł 0,13zł 0,11zł 0,08zł 0,03zł 0,12zł 0,11 zł 0,07 zł 0,12 zł 0,08 zł 0,09 zł 0,09 zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,11zł 0,13zł 0,12zł 0,11zł 0,13zł 0,15zł 0,19zł - 0,02zł 0,10zł 0,08zł 0,05zł 0,02zł 0,09zł 0,08 zł 0,06 zł 0,09 zł 0,12 zł - 0,01 zł 0,06 zł
Zysk netto na akcję (zł) 0,10zł 0,11zł 0,12zł 0,10zł 0,10zł 0,11zł 0,14zł 0,01zł 0,08zł 0,07zł 0,06zł 0,02zł 0,07zł 0,07% 0,07 zł 0,07 zł 0,06 zł  0,04 zł 0,04 zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,41zł 5,52zł 5,64zł 5,73zł 5,84zł 5,95zł 6,09zł 5,93zł 6,02zł 6,09zł 6,14zł 6,16zł 6,23zł 6,30 zł 6,44 zł 6,44 zł 6,50 zł 6,54 zł 6,29 zł
Cash Flow na akcję  - 0,20zł 0,34zł 0,05zł 0,27zł 0,53zł - 0,31zł       - 0,03zł        0,17zł           -0,54zł -0,12zł - 0,18zł -0,08zł -0,26zł 0,35 zł  -0,23 zł - 0,23 zł - 0,13 zł 0,46 zł - 0,21 zł
EBITDA na akcję (zł) 0,15zł          0,17zł        0,15zł        0,17zł        0,17zł         0,19zł  0,24zł 0,02zł 0,16 zł       0,15 zł         0,11 zł         0,06 zł        0,16 zł       0,14 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,11zł 0,12 zł 0,12 zł

Wskaźniki oparte na danych skonsolidowanych

Jednostkowe wskaźniki kwartalne IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'152 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17 IQ'18 IIQ'18 IIIQ'2018
Rentowność operacyjna (%) 11,50% 8,87% 7,82% 4,82% 9,78% 10,45% 7,86% 0,48% 9,12% 6,51% 6,31% 1,80% 11,00%ZZ 10,97%ZZ 5,44%ZZ 11,12%ZZ 6,24%XX 23,71%XX 8,57%
Rentowność brutto (%) 9,60% 7,81% 6,94% 4,19% 9,03% 8,34% 6,65% -0,92% 7,03% 4,09% 4,20% 1,47% 8,05% 7,74% 3,97% 8,54% 3,67% 19,73% 2,04%
Rentowność netto (%) 8,70% 6,74% 6,82% 3,59% 7,35% 6,19% 4,93% 0,53% 6,00% 3,42% 4,72% 1,31% 5,82% 7,18% 16,40% -5,36% 4,36% 11,69% 0,26%
Rentowność EBITDA (%) 14,49% 11,11% 9,60%         6,24% 12,46% 11,09% 9,02% 2,16% 11,61% 9,18% 9,30% 4,45% 14,42% 15,05% 8,50% 14,95% 9,76% 29,47% 11,70%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 1,95% 2,02% 2,02% 1,88% 1,89% 1,89% 2,28% 0,19% 1,56% 0,86% 1,08% 0,34% 1,11% 1,19% 3,13% -0,95% 0,88% 1,52% 0,05%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 1,27% 1,21% 1,18% 1,03% 0,96% 0,94% 1,12% 0,10% 0,81% 0,45% 0,56% 0,17% 0,59% 0,63% 1,61% -0,51% 0,44% 0,70% 0,02%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 66,31% 60,99% 59,44% 55,91% 51,95% 50,69% 50,18% 51,98% 52,88% 52,41% 51,98% 51,51% 53,68% 53,48% 53,01% 53,10% 50,76% 46,62% 45,47%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,24 zł 1,69  zł 1,70zł  3,07 zł 1,54zł  1,86 zł 2,87 zł 2,15 zł 1,60 zł  1,57 zł  1,45 zł  1,63 zł 1,22 zł 1,07 zł 1,22 zł 1,19 zł 1,35 zł 0,85 zł 1,08 zł
Zysk operacyjny na akcję (zł)  0,14 zł  0,15 zł 0,13zł 0,15 zł  0,15zł 0,19 zł  0,23 zł  0,01 zł 0,15 zł 0,10 zł  0,09 zł  0,03 zł 0,13 zł 0,12 zł 0,07 zł 0,13 zł 0,08 zł 0,20 zł 0,09 zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,12 zł  0,13 zł  0,12zł  0,13 zł  0,14zł 0,16 zł   0,19 zł - 0,02 zł  0,11 zł   0,06 zł  0,06 zł  0,02 zł 0,10 zł 0,08 zł  0,05 zł 0,10 zł 0,05 zł 0,17 zł 0,02 zł
Zysk netto na akcję (zł)  0,11 zł 0,11 zł 0,12zł  0,11 zł 0,11zł 0,11 zł  0,14 zł 0,01 zł   0,10 zł  0,05 zł 0,07 zł  0,02 zł 0,07 zł 0,08 zł 0,20 zł - 0,06 zł 0,06 zł 0,10 zł 0,00 zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,64 zł  5,75 zł 5,87zł  5,98 zł  6,07zł 6,19 zł  6,33 zł 6,17 zł  6,26 zł  6,32 zł   6,39 zł 6,41 zł 6,48 zł 6,56 zł 6,61 zł 6,69 zł 6,75 zł 6,59 zł 6,29 zł
Cash Flow na akcję (zł) -0,19zł 0,31 zł  0,05zł  0,27 zł   0,53zł - 0,31zł - 0,03 zł  0,17 zł - 0,55 zł - 0,12 zł - 0,18 zł - 0,07 zł    - 0,27 zł - 0,35 zł - 0,01 zł - 0,07 zł - 0,13 zł 1,01 zł 0,42 zł
EBITDA na akcję (zł)  0,18 zł  0,19 zł              0,16zł  0,19 zł          0,19zł         0,21 zł       0,26 zł       0,05 zł        0,19 zł        0,14 zł      0,13 zł      0,07 zł 0,18 zł 0,16 zł 0,10 zł 0,18 zł 0,13 zł 0,25 zł 0,13 zł