Wskaźniki finansowe

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 30.06.2017

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
33,75 0,38 -

 

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 04.09.2017

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
9,8 0,38 -

 

Wskaźniki oparte na danych jednostkowych

Kwartał IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17
Rentowność operacyjna (%) 8,16% 5,81% 1,68% 11,71% 10,80%
Rentowność brutto (%) 5,79% 3,74% 1,49% 8,76% 7,76%
Rentowność netto (%) 4,85% 4,45% 1,32% 6,29% 7,21%
Rentowność EBITDA (%) 10,39% 8,32% 3,76% 14,59% 14,04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 0,61% 0,51% 0,17% 0,62% 0,64%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 0,61% 0,51% 0,17% 0,61% 0,63%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 54,48% 54,26% 53,47% 56,94% 55,80%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,41 zł 1,30 zł 1,53 zł 1,06 zł 0,99zł
Zysk operacyjny na akcję (zł) 0,11 zł 0,08 zł 0,03 zł 0,12 zł 0,11zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,08 zł 0,05 zł 0,02 zł 0,09 zł 0,08zł
Zysk netto na akcję (zł) 0,07 zł 0,06 zł 0,02 zł 0,07 zł 0,07zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,09 zł 6,14 zł 6,16 zł 6,23 zł 6,30zł
Cash Flow na akcję -0,12 zł -0,18 zł -0,08 zł -0,26 zł 0,35zł
EBITDA na akcję (zł) 0,15 zł 0,11 zł 0,06 zł 0,16 zł 0,14zł

Wskaźniki oparte na danych skonsolidowanych

Kwartał IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 
Rentowność operacyjna (%) 6,51% 6,31% 1,80% 11,00% 10,97%
Rentowność brutto (%) 4,09% 4,20% 1,47% 8,05% 7,74%
Rentowność netto (%) 3,42% 4,72% 1,31% 5,82% 7,18%
Rentowność EBITDA (%) 9,18% 9,30% 4,45% 14,26% 15,23%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 0,45% 0,56% 0,17% 0,59% 0,63%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 0,45% 0,56% 0,17% 0,59% 0,63%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 52,41% 51,98% 51,51% 53,68% 53,48%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,57 zł 1,45 zł 1,63 zł 1,22 zł 1,07zł
Zysk operacyjny na akcję (zł) 0,10 zł 0,09 zł 0,03 zł 0,13 zł 0,12zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,06 zł 0,06 zł 0,02 zł 0,10 zł 0,08zł
Zysk netto na akcję (zł) 0,05 zł 0,07 zł 0,02 zł 0,07 zł 0,08zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,32 zł 6,39 zł 6,41 zł 6,48 zł 6,56zł
Cash Flow na akcję -0,12 zł -0,18 zł -0,07 zł -0,27 zł 0,35zł
EBITDA na akcję (zł) 0,14 zł 0,13 zł 0,07 zł 0,17 zł 0,16zł