Wskaźniki finansowe

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 31.03.2017

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
49,17 0,46 -

 

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 22.05.2017

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
9,8 0,38 -

 

Wskaźniki oparte na danych jednostkowych

Kwartał IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Rentowność operacyjna (%) 9,82% 8,16% 5,81% 1,68% 11,71%
Rentowność brutto (%) 7,54% 5,79% 3,74% 1,49% 8,76%
Rentowność netto (%) 6,48% 4,85% 4,45% 1,32% 6,29%
Rentowność EBITDA (%) 12,23% 10,39% 8,32% 3,76% 14,59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 0,77% 0,61% 0,51% 0,17% 0,62%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 0,77% 0,61% 0,51% 0,17% 0,61%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 55,79% 54,48% 54,26% 53,47% 56,94%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,28 zł 1,41 zł 1,30 zł 1,53 zł 1,06 zł
Zysk operacyjny na akcję (zł) 0,13 zł 0,11 zł 0,08 zł 0,03 zł 0,12 zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,10 zł 0,08 zł 0,05 zł 0,02 zł 0,09 zł
Zysk netto na akcję (zł) 0,08 zł 0,07 zł 0,06 zł 0,02 zł 0,07 zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,02 zł 6,09 zł 6,14 zł 6,16 zł 6,23 zł
Cash Flow na akcję - 0,54 -0,12 zł -0,18 zł -0,08 zł -0,26 zł
EBITDA na akcję (zł) 0,16 zł 0,15 zł 0,11 zł 0,06 zł 0,16 zł

Wskaźniki oparte na danych skonsolidowanych

Kwartał IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Rentowność operacyjna (%) 9,12% 6,51% 6,31% 1,80% 11,00%
Rentowność brutto (%) 7,03% 4,09% 4,20% 1,47% 8,05%
Rentowność netto (%) 6,00% 3,42% 4,72% 1,31% 5,82%
Rentowność EBITDA (%) 11,61% 9,18% 9,30% 4,45% 14,26%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 0,82% 0,45% 0,56% 0,17% 0,59%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 0,81% 0,45% 0,56% 0,17% 0,59%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 52,88% 52,41% 51,98% 51,51% 53,68%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,60 zł 1,57 zł 1,45 zł 1,63 zł 1,22 zł
Zysk operacyjny na akcję (zł) 0,15 zł 0,10 zł 0,09 zł 0,03 zł 0,13 zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,11 zł 0,06 zł 0,06 zł 0,02 zł 0,10 zł
Zysk netto na akcję (zł) 0,10 zł 0,05 zł 0,07 zł 0,02 zł 0,07 zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,26 zł 6,32 zł 6,39 zł 6,41 zł 6,48 zł
Cash Flow na akcję -0,55 zł -0,12 zł -0,18 zł -0,07 zł -0,27 zł
EBITDA na akcję (zł) 0,19 zł 0,14 zł 0,13 zł 0,07 zł 0,17 zł