Wskaźniki finansowe

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 30.06.2017

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
61,84 0,57 -

 

Bieżące wskaźniki finansowe - dane na dzień 04.09.2017

Cena / Zysk Cena / War.Księg. Stopa dywidendy (%)
13 0,55 -

 

Wskaźniki oparte na danych jednostkowych

Jednostkowe wskaźniki kwartalne IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Rentowność operacyjna (%) 11,21% 9,03% 8,05% 4,24% 9,24% 10,73% 8,00% -0,19% 9,82% 8,16% 5,81% 1,68% 11,71%
Rentowność brutto (%) 9,58% 8,26% 7,36% 3,73% 8,73% 8,75% 6,96% -1,23% 7,54% 5,79% 3,74% 1,49% 8,76%
Rentowność netto (%) 8,81% 7,13% 7,22% 3,23% 7,11% 6,49% 5,14% 0,33% 6,48% 4,85% 4,45% 1,32% 6,29%
Rentowność EBITDA (%) 13,82% 10,94% 9,35% 5,54% 11,47% 11,01% 8,94% 1,12% 12,23% 10,39% 8,32% 3,76% 14,59%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 1,86% 2,05% 2,14% 1,72% 1,81% 1,00% 1,17% 0,06% 0,77% 0,61% 0,51% 0,17% 0,62%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 1,26% 1,26% 1,28% 0,97% 0,94% 0,99% 1,16% 0,06% 0,77% 0,61% 0,51% 0,17% 0,61%
Finansowanie majątku kapitałem własnym(%) 69,11% 62,88% 61,18% 57,42% 53,14% 51,70% 51,51% 53,97% 55,79% 54,48% 54,26% 53,47% 56,94%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,12zł 1,55zł 1,64zł 3,00zł 1,46zł 1,76zł 2,67zł 2,01zł 1,28zł 1,41zł 1,30zł 1,53zł 1,06zł
Zysk operacyjny na akcję (zł) 0,13zł 0,14zł 0,13zł 0,13zł 0,13zł 0,19zł 0,21zł - 0,00zł 0,13zł 0,11zł 0,08zł 0,03zł 0,12zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,11zł 0,13zł 0,12zł 0,11zł 0,13zł 0,15zł 0,19zł - 0,02zł 0,10zł 0,08zł 0,05zł 0,02zł 0,09zł
Zysk netto na akcję (zł) 0,10zł 0,11zł 0,12zł 0,10zł 0,10zł 0,11zł 0,14zł 0,01zł 0,08zł 0,07zł 0,06zł 0,02zł 0,07zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,41zł 5,52zł 5,64zł 5,73zł 5,84zł 5,95zł 6,09zł 5,93zł 6,02zł 6,09zł 6,14zł 6,16zł 6,23zł
Cash Flow na akcję  - 0,20zł 0,34zł 0,05zł 0,27zł 0,53zł - 0,31zł       - 0,03zł        0,17zł           -0,54zł -0,12zł - 0,18zł -0,08zł -0,26zł
EBITDA na akcję (zł) 0,15zł          0,17zł        0,15zł        0,17zł        0,17zł         0,19zł  0,24zł 0,02zł 0,16 zł       0,15 zł         0,11 zł         0,06 zł        0,16 zł      

Wskaźniki oparte na danych skonsolidowanych

Jednostkowe wskaźniki kwartalne IQ'14 IIQ'14 IIIQ'14 IVQ'14 IQ'15 IIQ'15 IIIQ'152 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16 IQ'17
Rentowność operacyjna (%) 11,50% 8,87% 7,82% 4,82% 9,78% 10,45% 7,86% 0,48% 9,12% 6,51% 6,31% 1,80% 11,00%
Rentowność brutto (%) 9,60% 7,81% 6,94% 4,19% 9,03% 8,34% 6,65% -0,92% 7,03% 4,09% 4,20% 1,47% 8,05%
Rentowność netto (%) 8,70% 6,74% 6,82% 3,59% 7,35% 6,19% 4,93% 0,53% 6,00% 3,42% 4,72% 1,31% 5,82%
Rentowność EBITDA (%) 14,49% 11,11% 9,60%         6,24% 12,46% 11,09% 9,02% 2,16% 11,61% 9,18% 9,30% 4,45% 14,26%
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%) 1,95% 2,02% 2,02% 1,88% 1,89% 1,89% 2,28% 0,19% 1,56% 0,86% 1,08% 0,34% 1,11%
Rentowność aktywów (ROA) (%) 1,27% 1,21% 1,18% 1,03% 0,96% 0,94% 1,12% 0,10% 0,81% 0,45% 0,56% 0,17% 0,59%
Finansowanie majątku kapitałem własnym (%) 66,31% 60,99% 59,44% 55,91% 51,95% 50,69% 50,18% 51,98% 52,88% 52,41% 51,98% 51,51% 53,68%
Przychody netto ze sprzedaży na akcję (zł) 1,24 zł 1,69  zł 1,70zł  3,07 zł 1,54zł  1,86 zł 2,87 zł 2,15 zł 1,60 zł  1,57 zł  1,45 zł  1,63 zł  1,22 zł
Zysk operacyjny na akcję (zł)  0,14 zł  0,15 zł 0,13zł 0,15 zł  0,15zł 0,19 zł  0,23 zł  0,01 zł 0,15 zł 0,10 zł  0,09 zł  0,03 zł  0,13 zł
Zysk brutto na akcję (zł) 0,12 zł  0,13 zł  0,12zł  0,13 zł  0,14zł 0,16 zł   0,19 zł - 0,02 zł  0,11 zł   0,06 zł  0,06 zł  0,02 zł  0,10 zł
Zysk netto na akcję (zł)  0,11 zł 0,11 zł 0,12zł  0,11 zł 0,11zł 0,11 zł  0,14 zł 0,01 zł   0,10 zł  0,05 zł 0,07 zł  0,02 zł  0,07 zł
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,64 zł  5,75 zł 5,87zł  5,98 zł  6,07zł 6,19 zł  6,33 zł 6,17 zł  6,26 zł  6,32 zł   6,39 zł 6,41 zł   6,48 zł
Cash Flow na akcję (zł) -0,19zł 0,31 zł  0,05zł  0,27 zł   0,53zł - 0,31zł - 0,03 zł  0,17 zł - 0,55 zł - 0,12 zł - 0,18 zł - 0,07 zł    - 0,27 zł
EBITDA na akcję (zł)  0,18 zł  0,19 zł              0,16zł  0,19 zł          0,19zł         0,21 zł       0,26 zł       0,05 zł        0,19 zł        0,14 zł      0,13 zł      0,07 zł 0,17 zł