Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 33/2008

 
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Śliwińskiego informacje o nabyciu przez Inwest Consulting S.A. - podmiot, którego Pan Paweł Śliwiński jest prezesem zarządu - akcji spółki POZBUD Tamp;R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych: 17.10.2008 - liczba akcji nabytych 3000 sztuk po cenie 1,98 złotych.