Informacja o nabyciu akcji przez podmiot powiązany

Raport bieżący 32/2008
 
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Śliwińskiego informację o nabyciu przez Inwest Consulting S.A. - podmiot, którego pan Paweł Śliwiński jest prezesem zarządu - akcji spółki POZBUD T&R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych: 09.10.2008 - liczba akcji nabytych 3000 sztuk po cenie 2,18 złotych; 10.10.2008 - liczba akcji nabytych 2000 sztuk po cenie 2,04 złotych.