Informacja o nabyciu akcji przez wiceprezesa zarządu

Raport bieżący 25/2008
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych: 25-08-2008 - liczba akcji nabytych - 9.240 sztuk po cenie 2,15zł.