Informacja o nabyciu akcji przez wiceprezesa zarządu

Raport bieżący 20/2008
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji (praw do akcji) spółki POZBUD T&R S.A. Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
  • 17-07-2008 - liczba akcji nabytych - 5.514 sztuk po cenie 1.91 zł;
  • 17-07-2008 - liczba akcji nabytych - 300 sztuk po cenie 1.92 zł;
  • 17-07-2008 - liczba akcji nabytych - 500 sztuk po cenie 1.93 zł;
  • 17-07-2008 - liczba akcji nabytych - 3.500 sztuk po cenie 1.94 zł;
  • 17-07-2008 - liczba akcji nabytych - 2.586 sztuk po cenie 1.95 zł.