Analitycy AmerBrokers rekomendują "kupuj" dla akcji Pozbud T&R

Analitycy AmerBrokers w raporcie z dnia 2008.12.02 wydali rekomendację "kupuj" dla akcji Pozbud T&R. Cena docelowa jednej akcji Pozbud T&R została ustalona na poziomie 2.55 zł. W dniu wydania rekomendacji cena akcji Pozbud T&R wynosiła 2.17 zł.
 
Pozbud T&R S.A. jest producentem kompleksowego asortymentu stolarki otworowej, specjalizującym się zwłaszcza w ekskluzywnych oknach drewnianych. Spółka jest jednym z liderów na lokalnym rynku Wielkopolski, od kilku lat bardzo skutecznie poszerzającym swoją obecność w innych regionach kraju.
 
W ostatnich 4 latach średnia roczna zmiana przychodów wynosiła 48%. Planowany wzrost przychodów w 2008 roku sięgnie 81% r/r. Wynik trzech kwartałów 2008 roku (przychody 26,5 mln zł, znaczna poprawa rentowności), pozwalają uznać prognozy Zarządu na 2008 rok za realne.
 
Zgodnie z projekcjami spółki dynamiczny rozwój działalności będzie kontynuowany również w 2009 roku – prognozowany wzrost przychodów w stosunku do 2008 roku ma sięgnąć 47%, a zysku netto 51%. Naszym zdaniem rok 2009 wobec spodziewanego pogorszenia sytuacji w branży budowlanej i spadku siły nabywczej Polaków, może się okazać gorszym od oczekiwań Spółki. Realizacja prognozy Zarządu na 2009 rok może być więc trudna.