Okna jakości

Pozbud T&R SA jest jednym z największych producentów stolarki otworowej z drewna w Polsce.Firma jest liderem na rynku Wielkopolski, ale od kilku lat bardzo sprawnie zdobywa również inne regiony Polski. Magnesem przyciągającym do firmy Pozbud klientów i inwestorów jest przede wszystkim wysoka jakość jej wyrobów, co potwierdza nominacja do konkursu JAKOŚĆ ROKU 2008.
 
Spełnienie wysokich standardów jakościowych przez produkty firmy Pozbud jest efektem wykorzystania nowoczesnego parku maszynowego. Spółka ma możliwość dopasowania się do indywidualnych potrzeb klientów - potrafi wyprodukować okno niemal w każdym kształcie. Zarząd podpisał umowę na zakup innowacyjnej linii technologicznej firmy Weining do produkcji stolarki drewanianej i drewniano - aluminiowej, realizując tym samym, główny cel publicznej emisji akcji, wartość umowy 2,09 mln euro, efektem jej inwestycji będzie czterokrotne zwiększenie zdolności produkcyjnych i olbrzymi skok jakościowy oferowanych wyrobów - mówi Bogdan Kasprzyk, wiceprezes zarządu Pozbud T&R SA.
 
W lipcu 2008 r. uruchomiono produkcję okien drewnianych w nowym zakładzie, w obiektach zakupionych w styczniu br. po Wielkopolskich Fabrykach Mebli w Słonawach pod Obornikami Wielkopolskimi (6 ha gruntów z pełną sprawną infrastrukturą techniczną i halami ok. 1,5 ha).
 
Zysk netto spółki po I i II kwartale 2008 r. został zrealizowany w stosunku do prognozy rocznej w 51,12%, a rentowność netto wyniosła 16%. Zarząd spółki podtrzymuje tym samym prognozę zysku netto na 2008 r. w wysokości 4,5 mln złotych. Ponadto wykorzystując możliwość dofinansowania inwestycji, w nowym zakładzie w Słonawach, spółka złożyła wniosek do PARP w ramach programu POIG działanie 4.4. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i przeszedł do kolejnego etapu. Kwota, o jaką się ubiega spółka, to 6,2 mln złotych netto. Pozbud T&R SA jest nowoczesną, dynamiczną spółką, która ciągle się rozwija, co najlepiej potwierdzają jej wyniki finansowe.
 
Aleksandra Rumińska - Biznes Raport