10/2008 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2008

Raport bieżący 10/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2008: Raport za II kwartał 2008 roku - 4 sierpnia 2008 roku, Raport za III kwartał 2008 roku - 4 listopada 2008 roku, Raport półroczny za I półrocze roku 2008 - 30 września 2008 roku, Raport roczny za 2007 rok - 14 czerwca 2008 roku.