11/2008 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D

Raport bieżący 11/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.575.345 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda. Pierwsze notowanie praw do akcji serii D spółki POZBUD T&R S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 11 czerwca 2008 r.