1/2008 Przystąpienie do systemu ESPI

Raport bieżący 1/2008
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, zgodnie z paragrafem 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), że od dnia 14.05.2008 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI. Operatorem systemu jest Agnieszka Lachor.