12/2008 Porozumienie o współpracy pomiędzy POZBUD T&R S.A., a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych "POL AQUA" S.A.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd POZBUD Tamp;R S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisał porozumienie z POL-AQUA S.A. na mocy którego strony ustaliły następujace zasady współpracy
 
POL-AQUA S.A. realizując zlecenia wykonawcze na budowę budynków mieszkalnych, montaż stolarki otworowej drewnianej, drewniano aluminiowej i PCV zleci POZBUD Tamp;R S.A., po cenach rynkowych, nie odbiegających wyceną od konkurencji w tym zakresie, wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie stolarki otworowej w terminach i wg uzgodnień dokonanych przy poszczególnych zleceniach.

Przewidywany finansowy zakres współpracy (w kwotach netto):
  • w 2008 roku - 5.000.000 złotych 
  • w 2009 roku - 10.000.000 złotych 
  • w 2010 roku - 15.000.000 złotych