16/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 % z ZWZA Spółki

Podstawa prawna 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 % głosów na ZWZA Spółki w dniu 30.06.2008 r.:
 
  1. Tadeusz Andrzejak - łącznie 5.794.000 głosów, co stanowiło 35,77 % głosów na ZWZA i stanowi 34,70 % głosów ogółem w Spółce,
  2. Magdalena Andrzejak - łącznie 4.086.500 głosów, co stanowiło 25,23 % głosów na ZWZA i stanowi 24,48 % głosów ogółem w Spółce,
  3. Roman Andrzejak - łącznie 3.161.750 głosów, co stanowiło 19,52 % głosów na ZWZA i stanowi 18,94 % głosów ogółem w Spółce,
  4. Ewelina Andrzejak - łącznie 1.454.250 głosów, co stanowiło 8,98 % głosów na ZWZA i stanowi 8,71 % głosów ogółem w Spółce,
  5. Inwest Consulting S.A. - łącznie 7,41 % głosów, co stanowiło 7,41 % głosów na ZWZA i stanowi 7,19 % głosów ogółem w Spółce.