18/2008 Informacja o nabyciu akcji - KOREKTA

Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Spółki niniejszym koryguje omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 18/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. W ostatnim wierszu raportu było: 04-07-2008 - liczba akcji nabytych - 4000 sztuk po cenie 1,79 zł, winno być 04-07-2008 - liczba akcji nabytych - 2000 sztuk po cenie 1,79 zł