18/2008 Nabycie akcji przez podmiot powiązany z członkiem RN

Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Śliwińskiego informację o nabyciu przez Inwest Consulting S.A. - podmiot, którego pan Paweł Śliwiński jest prezesem zarządu - akcji (praw do akcji) spółki POZBUD T&R S.A. Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
  • 27-06-2008 - liczba akcji nabytych - 2000 sztuk po cenie 1,61 zł;
  • 27-06-2008 - liczba akcji nabytych - 4000 sztuk po cenie 1,66 zł;
  • 30-06-2008 - liczba akcji nabytych - 750 sztuk po cenie 1,79 zł;
  • 30-06-2008 - liczba akcji nabytych - 3850 sztuk po cenie 1,80 zł;
  • 02-07-2008 - liczba akcji nabytych - 1000 sztuk po cenie 1,82 zł;
  • 02-07-2008 - liczba akcji nabytych - 1000 sztuk po cenie 1,94 zł;
  • 02-07-2008 - liczba akcji nabytych - 3000 sztuk po cenie 1,96 zł;
  • 02-07-2008 - liczba akcji nabytych - 1000 sztuk po cenie 1,85 zł;
  • 04-07-2008 - liczba akcji nabytych - 4000 sztuk po cenie 1,79 zł.