21/2008 Informacja o nabyciu akcji przez wiceprezesa zarządu

Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji (praw do akcji) spółki POZBUD T&R S.A. Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
  • 18-07-2008 - liczba akcji nabytych - 9.528 sztuk po cenie 1.91 zł;
  • 18-07-2008 - liczba akcji nabytych - 352 sztuki po cenie 1.92 zł.