23/2008 Zawarcie umowy znaczącej z Michael Weinig AG

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2008 roku powziął wiadomość, że w dacie 14 sierpnia 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Spółką, a Michael Weinig AG, Weinigstrasse 2/4, 97941 Tauberbischofsheim (Niemcy).
 
Przedmiotem umowy jest produkcja, dostawa, montaż i uruchomienie linii przelotowej typu UC Matic, z zintegrowaną stacją wiertarską do produkcji w technologii przelotowej automatyzacji drewnianej i drewniano-aluminiowej stolarki okiennej.
 
Wartość zawartej umowy wynosi 2.090.000 EUR. Spółka w dniu 21.08.2008r. dokonała wpłaty pierwszej raty w wysokości 531.000 EUR.
 
Termin realizacji umowy 31.03.2009 roku.
 
W umowie zawarto postanowienie dotyczące kary umownej zgodnie z którym Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę w wysokości 25% ceny zakupu w przypadku nie odebrania zamówionej linii UC Matic.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.