26/2008 Nabycie akcji przez prezesa zarządu

Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 
Zarząd POZBUD T and R S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki, pana Tadeusza Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD T and R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych: 26-08-2008 - liczba akcji nabytych - 12.000 sztuk po cenie 2,24 zł