27/2008 Informacja o nabyciu akcji przez prezesa zarządu

Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż otrzymał od Prezesa Zarządu Spółki, pana Tadeusza Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD Tamp;R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych: 28-08-2008 - liczba akcji nabytych 8.000 sztuk po cenie 2,20 zł 28-08-2008 - liczba akcji nabytych 2.100 sztuk po cenie 2,21 zł