30/2008 Rejestracja papierów wartościowych w KDPW SA

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 19 września 2008 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpi rejestracja niżej wymienionych papierów wartościowych:
 
Emitent: POZBUD Tamp;R S.A. Kod ISIN: PLPZBDT00013 Liczba rejestrowanych papierów wartościowych: 5.575.345 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć) akcji Uchwała Zarządu KDPW S.A.: Nr 264/08 z dnia 30.04.2008 roku Przejecie PDA - kod ISIN - PLPZBDT00021 Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji: 14.483.845 (czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści pięć) akcji