31/2008 Zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 01 października 2008 roku, Spółka zawarła jako lider konsorcjum dwóch firm umowę z PHU IMMO-BAU Genowefa Urbanek z siedzibą w Puszczykowie.
 
Przedmiotem umowy jest: 1. Wykonanie inwestycji polegającej na wybudowaniu 14 domów w zabudowie bliźniaczej pod klucz - Kamionki 2. Wykonanie inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku biurowo-handlowo-mieszkalnego w Luboniu przy ul. Granicznej
 
Wartość zawartej umowy wynosi 15.165.000 złotych netto. Spółka z tytułu pełnienia funkcji lidera konsorcjum otrzyma wynagrodzenie w wysokości 418.950 złotych netto, a wartość zamontowanej stolarki otworowej wyniesie 1.200.000 złotych netto.
 
Termin realizacji umowy: 1. Wykonanie fundamentów do 30 maja 2009 roku, 2. Zamknięcie stanu surowego budynków do 31 sierpnia 2009 roku, 3. Wykonanie stanu pod klucz w terminie 12 tygodni od daty zamknięcia stanu surowego budynków.
 
W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.