3/2008 Przydział akcji serii D

Raport bieżący 3/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud Tamp;R Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 29 maja 2008 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o przydziale 5.575.345 akcji serii D. Szczegółowy raport dotyczący zakończenia subskrypcji akcji Emitenta zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.