37/2008 Zawarcie umowy z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. o pełnienie funkcji animatora

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 06 listopada 2008 roku, powziął wiadomość o umowie zawartej między Spółką, a Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu o pełnienie przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Umowa wejdzie w życie z dniem 10 listopada 2008 roku.