4/2008 Złożenie wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Raport bieżący 4/2008

 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2008 r. zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym praw do akcji serii D.