7/2008 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na G

Raport bieżący 7/2008
 
Zarząd POZBUD Tamp;R S.A. informuje, że w dniu 04. czerwca 2008 r. został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym akcji serii B, C i D.