8/2008 Rejestracja PDA w KDPW

Raport bieżący 8/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki POZBUD T&R S.A., na podstawie par.34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął wiadomość o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji serii D spółki POZBUD T&R S.A. W dniu 5 czerwca 2008 r., pod kodem PLPZBDT00021 zostało zarejestrowanych 5.575.345 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł spółki POZBUD T&R S.A.