9/2008 Dopuszczenie akcji i PDA do obrotu na GPW

Raport bieżący 9/2008
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki POZBUD Tamp;R S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu GPW S.A. nr 450/2008 z dnia 09.06.2008 r. o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki POZBUD T&R S.A.