10/2009 Informacja o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 10/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A.
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
 
13.03.2009 - liczba nabytych akcji 15.000 sztuk po cenie 1,60 złotych.
 
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Lachor - Prokurent