1/2009 Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r.

Raport bieżący 1/2009
 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 
Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, zgodnie z § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 05.209.1744), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
 
Raporty kwartalne: IV kwartał 2008 - 12.02.2009 I kwartał 2009 - 05.05.2009 II kwartał 2009 - 04.08.2009 III kwartał 2009 - 04.11.2009
 
Raport roczny za 2008 rok - 10.06.2009 Raport za I półrocze 2009 - 30.09.2009