12/2009 Zmiana rodzaju udzielonej prokury

Raport bieżący nr 12/2009

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że uchwałą z 26 marca 2009 r. zmienił udzieloną w dniu 04.03.2009 (raport bieżący nr 9/2009) Pani Agnieszcę Lachor prokurę łączną na prokurą samoistną. Prokurent umocowany jest do samodzielnego dokonywania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki .
Tadeusz Andrzejak - Prezes Zarządu
Roman Andrzejak - Wiceprezes Zarządu