15/2009 Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący 14/2009
 
Podstawa Prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż Pan Paweł Śliwiński w dniu 28 kwietnia 2009 roku złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z dniem 18 maja 2009 (dzień odbycia ZWZ POZBUD T&r S.A.) z funkcji członka Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A., wskazując za przyczynę decyzji określone w uchwale Rady Nadzorczej Inwest Consulting S.A. z 13 marca 2008 r. zasady uczestnictwa osób zarządzających Inwest Consulting S.A. w organach spółek publicznych.