17/2009 Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący 17/2009
 
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż Pan Sławomir Bakiera w dniu 29 kwietnia 2009 roku złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z dniem 18 maja 2009 (dzień odbycia ZWZ POZBUD T&r S.A.) z funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A., wskazując za przyczynę decyzji ważne sprawy rodzinne.