19/2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 18 maja 2009 r.

Raport bieżący nr 19/2009
 
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 maja 2009 r.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent