2/2009 Informacja dotycząca wyłączenia od stosowania zasady

Raport bieżący 2/2009
 
Podstawa prawna: Inne uregulowania
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. na podstawie art. 29 pkt. 3 "Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.", informuje, że nie stosuje zasady określonej w Części II. pkt. 2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Zgodnie z powyższą zasadą najpóźniej począwszy od 1 stycznia 2009 roku Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Części II. pkt. 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Spółka posiada stronę internetową w wersji angielskiej, zawierającą podstawowe dane o firmie i jej produktach. Ze względu na obecną strukturę akcjonariatu oraz duże koszty Spółka nie będzie udostępniała tłumaczeń strony internetowej w zakresie wskazanym w Części II. pkt. 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Spółka nie wyklucza, iż w przyszłości wyłączona od stosowania niniejszym raportem zasada będzie przez nią stosowana.