23/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 18 maja 2009 r

Raport bieżący nr 23/2009
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 18 maja 2009 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.