24/2009 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 18 maja 2009 r.

 Raport bieżący nr 24/2009

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd POZBUD T&R S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 maja 2009 r.