25/2009 Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 25/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. w Luboniu informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Białowąsa oraz Pana Marka Tomaszewskiego.
 
Poniżej zamieszczone są skrócone życiorysy zawodowe nowych członków Rady Nadzorczej:
 
Piotr Białowąs - wykształcenie wyższe, Wydział Zarządzania i Marketingu Politechniki Zielonogórskiej. 
 
Przebieg kariery zawodowej:
  • 1996-1998 - Biuro Maklerskie Banku Staropolskiego S.A., Dyrektor Oddziału w Warszawie,
  • 1998-2007 - Polski Fundusz Kapitałowy S.A., Wicedyrektor Biura Zarządzania Aktywami ds. Rynków Kapitałowych,
  • 2008 - nadal - Inwest Consulting S.A., Dyrektor Inwestycyjny.
Pan Piotr Białowąs nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
 
Marek Tomaszewski - wykształcenie wyższe, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki,
 
Przebieg kariery zawodowej:
  • 1999-2000 - Stowarzyszenie Wspierające Utworzenie Samorządowych Powiatów i Województw,
  • 2000-2001 - Koncesjonowane Biuro Detektywistyczne "Ko-Br-A" S.C.,
  • 2002-2002 - Łódzka Agencji Ochrony Mienia "Security Sernice",
  • 2003-2004 - VARITEX S.A., Specjalista ds. Nieruchomości,
  • 2004 - 2006 - Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. , Samodzielny Referent ds. Organizacyjno-Prawnych, Dział Obsługi Zarządu,
  • 2006-2008 - KPZ&T Janusz Tomaszewski, Menadżer,
Od marca 2008 r. Pan Marek Tomaszewski prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa i doradztwa pod nazwą MJM Progress Marek Tomaszewski.
 
Pan Marek Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.