26/2009 Informacja o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 26/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Spółka POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Andrzejaka uzupełniającą informację o transakcjach na akcjach spółki POZBUD T&R S.A. w roku 2008:
 
- w dniu 21.07.2008 r. w transakcjach sesyjnych zwykłych nastąpiło nabycie 30 sztuk akcji POZBUD T&R S.A. w cenie 1,92 za akcję,
 
- w dniu 19.09.2008 r. w transakcjach sesyjnych zwykłych nastąpiło nabycie 20 sztuk akcji POZBUD T&R S.A. w cenie 2,46 za akcję.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent