27/2009 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

Raport bieżący nr 27/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd Spółki, w związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego statutu, przekazuje w załączeniu treść statutu.