29/2009 Realizacja celu emisji - uruchomienie nowej linii technologicznej WEINIG w zakładzie produkcyjnym w Słonawach

Raport bieżący nr 29/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2009 r. nastąpiło uruchomienie linii technologicznej WEINIG w zakładzie produkcyjnym w Słonawach. Uruchomienie nowej linii technologicznej w istotny sposób zwiększa moce produkcyjne Spółki. 
 
Zakup i uruchomienie linii technologicznej WEINIG jest realizacją celu publicznej emisji akcji serii D, przeprowadzonej w 2008 r. (priorytet nr 1).
Agnieszka Lachor - Prokurent