3/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2008

Raport bieżący 3/2009
 
Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej
wiadomości
 
Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Spółka przekazuje w
załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości
w roku 2008. Raporty te dostępne są na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl. Zgodnie z wymogami
art. 27 Rozporządzenia Komisji (WE) 809/2004 Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w
załączonym zestawieniu i raportach mogą być nieaktualne.
 
Pełna treść raportu dostępna pod adresem: