33/2009 Zmiana umów znaczących

aport bieżący nr 33/2009
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 lipca 2009 r. otrzymał podpisane aneksy do:
  • umowy z HYDROBUDOWĄ 9 Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (o zawarciu umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r.). Aneks zmienił zakres rzeczowy robót oraz określił w związku z tym wynagrodzenie na kwotę 13.400.000 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.
  • umowy z OPAL Ryszard Szulc, Wacław Olejniczak Spółka Jawna z siedzibą w Grodzisku Wlkp. (o zawarciu umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2009 z dnia 4 maja 2009 r.). Aneks zmienił zakres rzeczowy robót oraz określił w związku z tym wynagrodzenie na kwotę 12.865.000 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Agnieszka Lachor - Prokurent