37/2009 Porozumienie o współpracy pomiędzy POZBUD T&R S.A. a SPITZE SA

Raport bieżący nr 37/2009
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd POZBD T&R S.A informuje, iż w dniu 12 października 2009 r. zawarł porozumienie o współpracy z SPITZE SA z siedzibą w Lakoma Chalkidiki, Grecja, w przedmiocie sprzedaży produktów POZBUD T&R S.A. na rynkach Grecji oraz Cypru. 
 
Na mocy porozumienia spółka SPITZE SA zobowiązała się do zakupów okien, okiennic oraz drzwi z terytorium Polski wyłącznie od POZBUD T&R S.A. 
 
POZBUD T&R S.A. zobowiązał się do sprzedaży produktów na rynek grecki oraz cypryjski wyłączenie za pośrednictwem SPITZE SA.
 
Przewidywaną wartość sprzedaży strony ustaliły na :
  • w 2010 r. - 950.000 EUR,
  • w 2011 r. - 1.150.000 EUR,
  • w 2012 r. - 1.350.000 EUR.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent