41/2009 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 41/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284164 informuje, iż w dniu 04 listopada 2009 roku na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 30 listopada 2009 r., na godzinę 10.00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Luboniu przy ul. Przemysłowej 8. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2009 roku przekazujemy w załączeniu.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent