4/2009 Informacja o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący nr 4/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A. 
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
 
19.01.2009 - liczba akcji nabytych 10.575 sztuk po cenie średniej 1,89 złotych.
 
Tadeusz Andrzejak - Prezes Zarządu
Bogdan Kasprzyk - Wiceprezes Zarządu