4/2009 Informacja o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu - KOREKTA

Raport bieżący nr 4/2009 - KOREKTA
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
 
Spółka POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Andrzejaka informację korygującą zawiadomienie o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 19.01.2009 r. (raport bieżący nr 4/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r.)
 
Było:
 
liczba akcji nabytych 10.575 sztuk po cenie średniej 1,89 złotych.
 
Winno być:
 
liczba akcji nabytych 10.555 sztuk po cenie średniej 1,89 złotych.
 
Pełna skorygowana treść raportu:
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Romana Andrzejaka informację o nabyciu akcji spółki POZBUD T&R S.A. 
 
Akcje były nabywane na GPW w transakcjach sesyjnych zwykłych:
 
19.01.2009 - liczba akcji nabytych 10.555 sztuk po cenie średniej 1,89 złotych.
Agnieszka Lachor - Prokurent