43/2009 Rezygnacja osoby nadzorującej

Raport bieżący nr 43/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż Pani Magdalena Andrzejak w dniu 24 listopada 2009 roku złożyła pisemne oświadczenie o rezygnacji z dniem 24 listopada 2009 z funkcji członka Rady Nadzorczej POZBUD T&R S.A., wskazując za przyczynę decyzji względy osobiste.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent