44/2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 30 listopada 2009r

Raport bieżący nr 44/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POZBUD T&R S.A. w dniu 30 listopada 2009 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent