45/2009 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 listopada 2009 r.

Raport bieżący nr 45/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 listopada 2009 r.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent